ZALUTALI STIH

“Moj Novi”

Posmatram te…Kako vodiš ljubav sa suncem… Posmatram te…Kako plahovito bereš njegove zrake,onako ko’ plodove bobičastog voća… Posmatram te…Kako vasionu držiš u očima… Kako u rukama… Read More »“Moj Novi”